1. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél adatai:

 
 Név: * 
 Anyja neve: * 
 Születési hely: * 
 Születési idő [ÉÉ-HH-NN]:    *
 Személyazonosító okmány száma 1: * 
 E-mail cím 2: * 
1 - Személyi igazolvány, illetve útlevél száma
2 - A Bank a megadott e-mail címre továbbítja a NetBANKár használatával kapcsolatos értesítéseket

A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kezdeti bejelentkezési jelszót az alábbi bankfiókban kívánom átvenni:
*  

2. Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó adatok

A NetBANKár szolgáltatást az alábbi - hatályos Kondíciós Listában meghirdetett feltételek szerint nyújtott - NetBANKár szolgáltatás csomagban veszem igénybe:

NetBANKár INFO Csomag

Az Info csomaggal valamennyi lekérdezési funkció elérhető, de tranzakciók nem végezhetőek. A csomag ügyfél-azonosító és belépési jelszó használatával vehető igénybe. Elsősorban a szolgáltatással ismerkedők számára ajánljuk.


NetBANKár Aktív Csomag SMS aláírással

Aktív csomag SMS aláírással igénylése és használata esetén, a megbízások indításához (aláírásához) mobiltelefonjára a Bank SMS-ben küldi az egyedi aláíró jelszót, mely a rendszer használatához fokozott biztonságot nyújt, valamint az Aktív csomagénál lényegesen magasabb összegű tranzakciókat hajthat végre.


NetBANkár rendszerbe történő belépésről értesítő díjmentes SMS üzenet (Mindhárom csomaghoz igényelhető)

3. Meghatalmazottakra vonatkozó adatok

Alulírott Számlatulajdonos ezúton hozzájárulok, hogy a jelen Adatlapon meghatározott bankszámlákra az alábbi meghatalmazottak a NetBANKár szolgáltatást igénybe vegyék. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást csak olyan meghatalmazottak vehetik igénybe, akik az adott számlához kapcsolódóan Aláírás Bejelentő Lapon be lettek jelentve.

  Meghatalmazott 1 Meghatalmazott 2
 Szolgáltatás csomag:

NetBANKár INFO Csomag

NetBANKár Aktív Csomag SMS aláírással

NetBANKár INFO Csomag

NetBANKár Aktív Csomag SMS aláírással

 Név:
 Anyja neve:
 E-mail cím 1
1 - A Bank a megadott e-mail címre továbbítja a NetBANKár használatával kapcsolatos értesítéseket
(Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást csak olyan meghatalmazottak vehetik igénybe, akik az adott számlához kapcsolódóan Aláírás Bejelentő Lapon be lettek jelentve.)

4. Értesítési Csatornákra vonatkozó adatok

A NetBANKár szolgáltatás igénybe vétele során az alábbi eseményekről kérek e-mail értesítést, az általam Igénylő Lapon megadott e-mail címre:

Sikeresen befogadott tranzakciók:
Átutalási megbízások

Bankkártya műveletek
Lekötési műveletek

Rendkívüli limit beállítás
Nem teljesített tranzakciók:
Átutalási megbízások

Bankkártya műveletek
Lekötési műveletek
Fedezethiány miatt nem teljesült tranzakciók:
Átutalási megbízások Lekötési műveletek

5. Számlákra, limitekre vonatkozó adatok

A NetBANKár szolgáltatást az alábbi számlákra, az alábbi számlatulajdonosi illetve meghatalmazottaim részére engedélyezett napi limitek mellett kívánom igénybe venni. Tudomásul veszem, hogy a megadott limitek nem haladhatják meg a hatályos Kondíciós Listában megadott általam igényelt NetBANKár csomaghoz kapcsolódó limiteket.

  Számlalimitek
 Terhelendő számlaszám (erre a számlára terheli a Bank a NetBANKárhoz kapcsolódó díjakat): * - * - *

  Számlatulajdonosi limit (Ft) Meghatalmazott 1 számára engedélyezett limit (Ft) Meghatalmazott 2 számára engedélyezett limit (Ft)
 Számlaszám: * - * - *
 Hozzáférés engedélyezése:
 Eseti átutalási limit:
 Eseti átvezetési limit:
 Állandó átutalási limit:

Kérjük kattintson ide, ha további számlákat kíván megadni:

6. Nyilatkozat igénylésről

Jelen Igénylőlap kitöltésével igényelem a NetBANKár szolgáltatást a MKB Bank Zrt. a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról Üzletszabályzatában és a Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel. Kijelentem, hogy valamennyi feltételt megismertem és magamra nézve kötelezően fogadom el, továbbá megismertetem a jelen Igénylőlapon meghatározott Meghatalmazottakkal.
Tudomásul veszem, hogy a jelen Igénylőlapban meghatározott feltételekkel a Bank visszaigazoló lapot nyomtat és bocsát rendelkezésemre, amelynek alapján a NetBANKár szolgáltatást nyújtja részemre.
A jelen Igénylőlap és a visszaigazolás a Pénzügyi szolgáltatási szerződés vagy a Bankszámla szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Kérjük kattintson ide, ha a feltételeket elfogadja:

7. Nyilatkozat módosításról

Jelen Igénylőlap kitöltésével módosítom a NetBANKár szolgáltatásra vonatkozó igénylésemet. Tudomásul veszem, hogy a jelen Igénylőlapon meghatározott feltételekkel a Bank két visszaigazoló lapot nyomtat és bocsát rendelkezésemre, amelynek alapján továbbiakban a NetBANKár szolgáltatást nyújtja részemre. A módosítással a Meghatalmazottakat megismertetem.
A jelen Igénylőlap és a visszaigazolás a Pénzügyi szolgáltatási szerződés vagy a Bankszámla szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: 2018. 01. 16.

Kérjük kattintson ide, ha a feltételeket elfogadja:

 


Ellenőrző kód
Tájékoztatjuk, hogy jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy személyes adatait az MKB Bank Zrt. kezelje. Az MKB Bank Zrt. kijelenti, hogy személyes adatait titkosan kezeli, és azokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.