A pénz- és elszámolásforgalom, valamint a fizetési forgalom jogcímzése

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint valamennyi nemzetközi fizetési forgalmat érintő ügyletet jogcímezni szükséges, ugyanúgy a deviza tranzakciókat, mint valamennyi, eltérő rezidenciájú partnerek között bonyolított forint alapú fizetési forgalmat.

A jogszabály előírásai alapján a megbízást adó ügyfélnek kell nyilatkoznia az ügylet jogcíméről: szíves tájékoztatásuk céljából az alábbiakban foglaljuk össze a jogcímzés fontosabb szabályait.

A Bankhoz teljesítésre beadandó megbízások esetében fel kell tüntetni:

  •  az átutaló, illetve a jogosult ügyfél országkódját (Magyarország esetében: HU),
  •  a megbízáshoz kapcsolódó jogcímkódot.

Országkód

Az országkód meghatározásához az ún. rezidensi besorolás nyújt segítséget, azaz:

  •  Természetes személyek esetében alapvetően a legalább egy éves magyarországi tartózkodás, illetve annak szándéka a meghatározó. Ennek eldöntéséhez támpontot szolgáltat a magyarországi állandó lakhely vagy levelezési cím megléte, a magyarországi közüzemi díjak megfizetése, valamely magyarországi banknál vezetett munkabérszámla megléte, stb. Ezzel ellentétben nem minősülnek magyar rezidensnek például a Magyarországon tanulmányukat folytató külföldiek, illetve a gyógykezelésben részesülők.
  •  Nem természetes személyek esetében a Magyarországon bejegyzett cégek, illetve nyilvántartásba vett szervezetek (pártok, alapítványok, egyházak, egyesületek, stb.) rezidensnek minősülnek. A nem természetes személyek esetében ezáltal a döntő elhatárolási ismérv, hogy az adott gazdálkodó szervezet rendelkezik-e a cégjegyzékben is megjelenő KSH azonosító jellel vagy sem. Nem minősülnek azonban rezidensnek például a kormányzati, diplomáciai, katonai érdekképviseleti szervek, illetve más államok kormányzati szintű kereskedelmi, kulturális képviseletei.

Az országkódokat minden esetben szerepeltetni kell a megbízásokon: ezen kódokat A nemzetközi és belföldi fizetési forgalom során alkalmazandó országkódok című melléklet tartalmazza.

Jogcímkód

Az alkalmazandó jogcímezési módszereknek megfelelően a jogcímkód feltüntetése nem minden esetben kötelező. Az alábbi táblázat segítségével röviden összefoglaltuk, hogy mely esetekben keletkezik Önnek jogcímezési kötelezettsége:

A kedvezményezett

Rezidens

Nem rezidens

A megbízást benyújtó ügyfél

Rezidens

Fizetés értékpapír ügylet miatt

jogcímkód

nincs

van (a jogcím lista alapján) 

országkód

a megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU

a megbízó részéről HU;
a jogosult részéről rezidenssége szerint

EU-n kívüli fizetés

jogcímkód

nincs

van (a jogcím lista alapján) 

országkód

a megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU

a megbízó részéről HU;
a jogosult részéről rezidenssége szerint

EU-n belüli fizetés 12.500 EUR alatt

jogcímkód

nincs

nincs

országkód

a megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU

a megbízó részéről HU; a jogosult részéről rezidenssége szerint

EU-n belüli fizetés 12.500 EUR felett

jogcímkód

nincs

van (a jogcím lista alapján)

országkód

a megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU

a megbízó részéről HU;
a jogosult részéről rezidenssége szerint

 

A kedvezményezett

Rezidens

Nem rezidens

A megbízást benyújtó ügyfél

Nem Rezidens

Fizetés értékpapír ügylet miatt

jogcímkód

van (a jogcím lista alapján)

van (50-52, 54-56 vagy 58-as kóddal)

országkód

a jogosult részéről HU; a megbízó részéről  rezidenssége szerint

a megbízó és a jogosult rezidenssége szerint

EU-n kívüli fizetés

jogcímkód

van (a jogcím lista alapján)

nincs

országkód

a jogosult részéről HU; a megbízó részéről  rezidenssége szerint

a megbízó és a jogosult rezidenssége szerint

EU-n belüli fizetés 12.500 EUR alatt

jogcímkód

nincs

nincs

országkód

a jogosult részéről HU; a megbízó részéről  rezidenssége szerint

a megbízó és a jogosult rezidenssége szerint

EU-n belüli fizetés 12.500 EUR felett

jogcímkód

van (a jogcím lista alapján)

nincs

országkód

a jogosult részéről HU; a megbízó részéről  rezidenssége szerint

a megbízó és a jogosult rezidenssége szerint

A hivatkozott jogcímkód-listát A nemzetközi fizetési forgalom jogcímei című melléklet tartalmazza.

Amennyiben a fentiekben foglaltakhoz kapcsolódóan további információra lenne szüksége, kérjük, forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, illetve hívja 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunkat
(az MKB TeleBANKárt a 06-40-333-6666-os telefonszámon)!